Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų
Paieška
Paieška
Ieškoti
Lietuvių
Lietuvių Lietuvių

Šiuolaikiškos ir patogios sveikatos paslaugos kiekvienam

Nacionalinės viešosios sveikatos paslaugos tobulinamos ir iki 2030 m. taps patogesnės žmogui. Telkiama daugiau paslaugų arčiau gyvenamosios vietos. Daugiau dėmesio skiriama ligų prevencijai. Įtariant ar esant sunkioms sveikatos būklėms – greitesnė pagalba. Skatinama kiekvieno žmogaus atsakomybė už savo sveikatą.

Sužinoti daugiau

Koncepcija

Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo koncepcija

Tikslas

Tikslas

Mažinti sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės netolygumus, teikti vienodai saugias ir kokybiškas sveikatos paslaugas kiekvienoje savivaldybėje.

Vizija

Vizija

Daugiau kokybiškų ambulatorinių asmens sveikatos priežūros paslaugų ir dienos paslaugų savivaldybės gyventojams, užtikrinant gyvenimo kokybę ir gerovę.

Sritys

Pagrindinės sveikatos priežiūros įstaigų tinklo tobulinimo stritys

Įgyvendinus greitosios pagalbos pertvarką, atskirai veikusios 48 GMP įstaigos 2023-07-01 sujungtos į vieną tarnybą su būstine Kaune. Sukūrus naują organizaciją gyventojams pagalba teikiama vadovaujantis vienodais standartais, brigadų tinklas padengs visą šalies teritoriją, greitosios pagalbos darbuotojams bus gerinamos darbo sąlygos.

Plačiau

2020 m. pradėta įgyvendinti psichikos sveikatos paslaugų reforma, kurios tikslas – teikti daugiau ir patrauklesnių psichikos sveikatos paslaugų.

Plačiau

Kaip tikslai bus pasiekiami

80 proc. būtiniausių sveikatos paslaugų teikiamos arčiau namų

Įkūrus sveikatos centrus, net ir mažiausių savivaldybių gyventojai būtiniausias paslaugas gaus savo arba artimiausioje savivaldybėje.

Vietoje vieno šeimos gydytojo – 6 specialistų dėmesys

Nuo 2026 m. visi šeimos gydytojai dirbs su šeimos gydytojo komandos nariais (-ėmis): slaugytoju, slaugytojos padėjėju, akušeriu, kineziterapeutu ir gyvensenos medicinos specialistu.

Rajono ligoninėse – aukščiausios kokybės sveikatos sprendimai greičiau

Teikiamos saugios ir šiuolaikiškos dienos medicinos ir stacionaro paslaugos, dėl kurių nereikia laukti ilgose eilėse, o šių paslaugų kokybė atitinka didmiesčių ligoninių standartus.

Greitoji medicinos pagalba – vienodi kokybės standartai visoje šalyje, be užribio zonų

2023 m. įkūrus vieningą GMP tarnybą, šalies gyventojams teikiamos vienodos kokybės paslaugos.

Daugiau inovacijų ir vadybos – trumpesnės eilės ir daugiau laiko pacientui

Telemedicinos plėtra rajonų ligoninėse, atvejo vadybininko funkcija, pavėžėjimo paslaugos, žalieji koridoriai - visa tai tam, kad pacientai ir medikai greičiau rastų tinkamiausius sprendimus.

Slaugos paslaugas namuose teikia per 150 komandų

Naujienos