Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų
Paieška
Paieška
Ieškoti
Lietuvių
Lietuvių Lietuvių

Per penkerius metus į pirminę sveikatos priežiūrą bus investuota daugiau kaip 100 mln. eurų

Inicijuodama šeimos medicinos plėtrą ir sveikatos centrus, Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine ligonių kasa planuoja sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo pokyčius, leisiančius užtikrinti gydymo įstaigų ekonominį gyvybingumą ir padidinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę pacientams. 

Per ateinančius penkerius metus šeimos gydytojo komandos paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti yra numatyta daugiau kaip 100 mln. Eur papildomų investicijų, iš kurių 48 mln. Eur – infrastruktūrai gerinti, 6 mln. Eur – specialistų kvalifikacijai tobulinti (iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų) ir po maždaug 10 mln. Eur kasmet papildomai iš PSDF lėšų – šeimos gydytojų komandos veiklai finansuoti.

Iš papildomų lėšų numatyta pritraukti daugiau specialistų į šeimos gydytojų komandas: slaugytojų, akušerių, slaugytojų padėjėjų, socialinių darbuotojų, kineziterapeutų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų. Jie ne tik teiks savarankiškas ambulatorines paslaugas pagal savo kompetenciją, bet ir galės vykdyti atvejo vadybos funkcijas. Tai leis palengvinti šeimos gydytojams tenkantį krūvį dalį jų atsakomybių perduodant kitiems komandos nariams. Šiam tikslui jau yra paskaičiuotas preliminarus Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų poreikis – po maždaug 10 mln. Eur kasmet (lėšų poreikis augtų didėjant komandos narių kiekiui).

Planuojant kasmet didinti finansavimą siekiama, kad šeimos gydytojo komandos būtų visiškai suformuotos vėliausiai iki 2030 metų. 

Šiuo metu iš sveikatos priežiūros įstaigų yra renkama informacija apie šeimos gydytojų komandoje dirbančių specialistų skaičių ir darbo krūvį etatais. Įvertinusios gautą informaciją, ligonių kasos jau nuo kitų metų pradės nuosekliai didinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros apmokėjimą, atsižvelgdamos į konkrečios įstaigos besiplečiančią šeimos gydytojo komandos sudėtį.

Sveikatos centro veiklos modelis subalansuos sveikatos paslaugų poreikio ir kuriamos vertės pacientui proporcijas: bus mažinama tuščių, pridėtinės vertės nekuriančių paslaugų ir gerinamas specializuotų ir kokybiškų paslaugų pacientams prieinamumas. 

Jau nuo kitų metų kasmet bus peržiūrėti ir atnaujinti šeimos gydytojų skatinamųjų priedų ir gerų darbo rezultatų sąrašai, kad pagal tai skiriamas finansavimas atitiktų aktualijas ir realiai skatintų teikti kokybiškas paslaugas pacientams.

Kartu su minėtais pokyčiais bus atnaujintas ir šeimos gydytojo skiriamų tyrimų krepšelio finansavimas. SAM kartu su Valstybine ligonių kasa turi aiškią viziją, kaip vykdant reformą turėtų būti įgyvendintas šeimos gydytojo skiriamų tyrimų krepšelio finansavimas. Šiuo metu atliekami paruošiamieji darbai – kuriamas tyrimų klasifikatorius jam reikalinga informacinė sistema. Atlikus šiuos darbus bus surinkta informacija apie šeimos gydytojų atliekamus tyrimus ir pagal tai apskaičiuojamas lėšų poreikis tyrimų krepšeliui atskirų amžiaus grupių pacientams. Pagal gydymo įstaigų pateiktus duomenis, planuojama, kad kitais metais bus atlikti galutiniai skaičiavimai ir sukurta teisinė ir finansinė bazė tyrimų fondui įgyvendinti.


SAM Spaudos tarnybos ir VLK informacija