Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų
Paieška
Paieška
Ieškoti
Lietuvių
Lietuvių Lietuvių

Greitosios medicinos pagalbos centralizavimas

Sujungiant iki šiol veikusius atskirus GMP padalinius ir tarnybas į vieną tarnybą siekiama sukurti vieningą GMP brigadų tinklą, kuris padengtų visą šalies teritoriją, o paslaugos būtų teikiamos koordinuotai ir operatyviai vadovaujantis vienodais kokybės standartais. GMP pertvarka įgyvendinama iki 2023 liepos mėnesio.
2023 m. liepos 1 d. įsteigta VšĮ GMP tarnyba, veikianti kaip atskiras juridinis vienetas prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Įstaigos el. svetainė: www.greitojipagalba.lt

Strateginis GMP pertvarkos tikslas – sukurti vieningą GMP paslaugų sistemą, kuri sudarys galimybes kiekvienam asmeniui gauti greitąją medicinos pagalbą per trumpiausią laiką.

GMP pertvarkos tikslai:

1 tikslas – sukurti vieningą GMP paslaugų tinklą su reikiamu brigadų ir budėjimo vietų skaičiumi, už kurį bus atsakingas vienas juridinis asmuo.
2 tikslas – visoje šalyje paslaugas teikti vadovaujantis vienodu kokybės standartu, iš kurių svarbiausias 
– laiko – standartas, t. y. pas pacientą atvykti per laiką iki 15 minučių mieste ir iki 25 minučių – atokiausiai gyvenamose vietovėse.
3 tikslas – užtikrinti kokybiškas darbuotojų darbo sąlygas, saugumą ir kvalifikacijos kėlimą.

GMP pertvarkos įgyvendinimą koordinuoja Sveikatos apsaugos ministerija. Įgyvendinant pertvarką dalyvauja sveikatos priežiūros įstaigos, profesinės darbuotojų sąjungos, savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos.

GMP pertvarka finansuojama Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis.

Svarbūs teisės aktai

Įsakymas Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties pavadinimo keitimo į Greitosios medicinos pagalbos tarnybą, filialų steigimo, greitosios medicinos pagalbos tarnybos įstatų, valdymo struktūros ir filialų nuostatų tvirtinimo

Įsakymas Dėl greitosios medicinos pagalbos tarnybos pareigybių sąrašo tvirtinimo


Svarbi informacija gyventojams: vykstant GMP reformai ir po naujos tarnybos sukūrimo GMP išsikviesti visą laiką galima trumpuoju skubiosios pagalbos numeriu  112.

GMP pertvarkos pristatymas (prezentacija).

Centralizavus GMP, bus pasiekta vertė gyventojams:

 • racionaliai išdėstytos GMP brigados – tankesnis GMP tinklas arčiau žmonių;
 • nebelieka ribų tarp skirtingų įstaigų aptarnaujamų teritorijų;
 • suvienodinama infrastruktūra ir techniniai ištekliai, dėl to gerėja paslaugos;
 • mažėja administravimo ir valdymo išlaidos, dėl to sustambinta GMP stotis galės daugiau lėšų skirti GMP brigadoms;
 • atsiranda galimybė steigti reikalingą (papildomas brigadas) GMP brigadų skaičių Lietuvos mastu;
 • naudojami vieningi GMP paslaugos teikimo protokolai;
 • taikoma vieninga teisės aktų vykdymo praktika.

Vertė GMP medikams ir administracijos darbuotojams: 

 • racionalus GMP darbuotojų darbo krūvio pasiskirstymas;
 • mažėja darbo krūvių skirtumai;
 • išsaugomi žmogiškieji ištekliai, nes reikės daugiau darbuotojų;
 • suvienodinamas darbo užmokestis;
 • kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimas visiems GMP darbuotojams vienodai.

Informacija žiniasklaidoje apie pertvarką

Pranešimai spaudai
2022-11-18 Greitosios medicinos pagalbos tarnybos centrinę būstinę siūloma steigti Kaune https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/greitosios-medicinos-pagalbos-tarnybos-centrine-bustine-siuloma-steigti-kaune
2022-11-04 Greitosios medicinos pagalbos reforma įsibėgėja – aiškėja lyderiaujančios savivaldybės
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/greitosios-medicinos-pagalbos-reforma-isibegeja-aiskeja-lyderiaujancios-savivaldybes
2022-04-08 Greitoji medicinos pagalba kiekvieną Lietuvos gyventoją pasieks laiku
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/greitoji-medicinos-pagalba-kiekviena-lietuvos-gyventoja-pasieks-laiku

Laidų įrašai:
2022-09-26 Nuo ko priklauso kokybiškos greitosios medicinos pagalbos paslaugos?
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/sveikatos-kultura/nuo-ko-priklauso-kokybiskos-greitosios-medicinos-pagalbos-paslaugos?video=1