Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų
Paieška
Paieška
Ieškoti
Lietuvių
Lietuvių Lietuvių

Pavėžėjimo paslaugos

PAVĖŽĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 Įsakymai: 

Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 121 ir 511 straipsniais įstatymas, priimtas LR Seimo 2022-06-30);

Įsakymas dėl specializuotų pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo tvarkos

Įsakymas dėl minimalaus savivaldybėse teikiamų pavėžėjimo paslaugų sąrašo 

Įsakymas dėl standartizuoto pacientų pavėžėjimo paslaugų užsakymo algoritmo 

Įsakymas dėl pacientų pavėžėjimo paslaugų stebėsenos tvarkos 

Įsakymas dėl pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo

BANDOMOJO PAVEŽĖJIMO MODELIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMAI IR TEISĖS AKTAI

Bandomojo pavėžėjimo modelio principinė schema

2022-2030 m. pažangos priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas

PRISTATYMAI SUINTERESUOTOMS GRUPĖMS

Nacionalinės regionų plėtros tarybos posėdis, 2022-11-07, pristatymas

Viešoji konsultacija dėl Pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo aprašo (laikinoji tvarka) , 2022-08-17, pristatymasataskaita

Pristatymas susitikime su Kauno ir Panevėžio sveikatos priežiūros regionų ASPĮ, 2022-09-02, pristatymas

Pavėžėjimo paslaugų teikimo rengiamų reikalavimų aptarimas su savivaldybių atstovais, 2022-07-01, pristatymas.  

PRANEŠIMAI ŽINIASKLAIDOJE

2022-05-10 Planuojama pacientų pavėžėjimo paslauga galės pasinaudoti daugiau gyventojų

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/planuojama-pacientu-pavezejimo-paslauga-gales-pasinaudoti-daugiau-gyventoju

2022-05-27 Pacientų pavėžėjimo organizavimo projektas – jau Vyriausybėje

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/pacientu-pavezejimo-organizavimo-projektas-jau-vyriausybeje

2022-08-18 Gyventojų pavėžėjimo paslaugomis jau kitąmet naudosis daugiau pacientų

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/gyventoju-pavezejimo-paslaugomis-jau-kitamet-naudosis-daugiau-pacientu