Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų
Paieška
Paieška
Ieškoti
Lietuvių
Lietuvių Lietuvių

Psichikos sveikatos priežiūros pertvarka

Daug metų Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos rodikliai buvo vieni prasčiausių Europos Sąjungoje: daugiausia savižudybių, požiūris į psichikos sveikatos ligas ir gydymą – vienas labiausiai stigmatizuotų Didelės dalies visuomenės narių vertinamas neigiamai. Šie ir kiti rodikliai, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir kitų organizacijų rekomendacijos pastūmėjo situaciją keisti iš esmės: suteikti daugiau ir įvairesnių gydymo galimybių, pakeisti visuomenės požiūrį į psichikos susirgimų diagnozavimą ir gydymą. Atlikus analizes, suformuoti pokyčių tikslai ir uždaviniai. 

Pagrindiniai psichikos sveikatos tikslai iki 2030 metų:

1 tikslas: orientacija į pacientą diegiant atsistatymo programas, teikiant paslaugas vadovautis žmogaus teisių principais.

2 tikslas: transformuoti paslaugas mažinant stacionarines ir plėtojant bendruomenines ir ambulatorines paslaugas.

3 tikslas: gerinti paslaugų kokybę plėtojant psichosocialines, įrodymais grįstas ir integruotas paslaugas.

4 tikslas: mažinami regioninius ir kitus paslaugų netolygumus.

Pagrindiniai psichikos sveikatos uždaviniai iki 2030 metų: 

1 uždavinys: 30 proc. sumažinti psichiatrijos stacionaro lovų skaičių, sumažinti nuo 2413 (2020m.) iki 1664

2 uždavinys: 40 proc. sumažinti savižudybių skaičių, tenkantį 100 tūkst. gyventojų, sumažinti nuo 21,6 (2019 m.) iki 13

3 uždavinys:  33 proc. sumažinti pakartotinės hospitalizacijos atvejų, sumažinti nuo 33 proc. (2019 m.) iki 22 proc. 

4 uždavinys:  5 proc. sumažinti Psichikos sveikatos stigmą (neigiamą vertinimą), sumažinti nuo 61,7 proc. (2022 m.) iki 56,7 proc.

Pranešimai spaudai:

Psichikos sveikatos priežiūros sistemos pokyčių gairės